Όροι της υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: May 15, 2016
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.agarscentsbazaar.com (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από το Agarscentsbazaar ("εμάς", "εμείς" ή "μας") .

page5image3656

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

!

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Agarscentsbazaar ή των προμηθευτών περιεχομένου του και προστατεύονται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύνταξη ολόκληρου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Agarscentsbazaar, με πνευματική ιδιοκτησία της συλλογής αυτής από την Agarscentsbazaar και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

!

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ!

Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα Agarscentsbazaar δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι Agarscentsbazaar, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υποβαθμίζει ή δυσφημεί. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν

Το Agarscentsbazaar ή οι θυγατρικές του που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι συνδεδεμένοι, συνδεδεμένοι με ή υπό την αιγίδα της Agarscentsbazaar ή των θυγατρικών της.

!

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

!

Το Agarscentsbazaar σας παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτού του ιστότοπου και να μην το κατεβάζετε (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να το τροποποιείτε ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή συγκατάθεση του Agarscentsbazaar.

Η παρούσα άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει καμία μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων προϊόντων ή περιγραφών προϊόντων: οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού για όφελος άλλου εμπόρου: ή οποιαδήποτε χρήση της εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Agarscentsbazaar. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) του Agarscentsbazaar και των συνεργατών μας χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα Agarscentsbazaar χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Agarscentsbazaar. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια ή την άδεια που χορηγεί το Agarscentsbazaar. Σας παρέχεται περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσυνδέσμου στην αρχική σελίδα του Agarscentsbazaar, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει το Agarscentsbazaar, οι συνεργάτες του ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητική, υποτιμητική ή άλλη επίθεση ύλη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο της Agarscentsbazaar ή άλλο ιδιοκτησιακό γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια.
!


Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο Agarscentsbazaar, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το κάνετε, συνιστά παραβίαση των Όρων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.
Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες κάτω από τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός σας είναι με την Υπηρεσία μας είτε με μια υπηρεσία τρίτου μέρους.
Συμφωνείτε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Agarscentsbazaar. Το Agarscentsbazaar δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Agarscentsbazaar δεν ευθύνεται ή ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο οποιεσδήποτε τέτοιες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των τυχόν δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων που επισκέπτεστε.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, το

οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Επικοινωνια

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.