Νεα

Attar, Ittar

Σύντομη ιστορία της Attar

  Το Attar είναι μια συμβολική λέξη στην αραβική γλώσσα που σημαίνει άρωμα. Η τέχνη της παρασκευής των ευχάριστων και γλυκών αρωμάτων εξαπλώθηκε σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού...

  Το Attar είναι μια συμβολική λέξη στην αραβική γλώσσα που σημαίνει άρωμα. Η τέχνη της παρασκευής των ευχάριστων και γλυκών αρωμάτων εξαπλώθηκε σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού...