Το Ambergris είναι ένα κηρώδες προϊόν που παράγεται από φάλαινες στο πεπτικό σύστημα. Οι φάλαινες δημιουργούν το υλικό για να ασφαλίζουν το τοίχωμα του στομάχου από μυτερά κομμάτια.

Τι είναι το Ambergris;

  Το Ambergris είναι ένα κηρώδες προϊόν που παράγεται από φάλαινες στο πεπτικό σύστημα. Οι φάλαινες δημιουργούν το υλικό για να ασφαλίζουν το τοίχωμα του στομάχου από μυτερά κομμάτια. Οι φάλαινες την αποβάλλουν εάν το προϊόν δεν απαιτείται πλέον. Το τραχύ κερί βρίσκεται στο νερό ή σκουπίζεται στην ακτή. Η ουσία ξεκινά τρυφερά μέσα στο πεπτικό σύστημα ...
(0)